Dokter Thierens Brigitte

Globaal Medisch Dossier

Uw Globaal Medisch Dossier (GMD) Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt. Dit dossier bevat: gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis sociale en administ...

‣‣‣ Lees meer...

Attesten en formulieren

Attesten en formulieren Op mijn e-mailadres ... kunt u deze aanvragen. Ik doe mijn best om nog deze zo snel mogelijk te beantwoorden. Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodi...

‣‣‣ Lees meer...

De tarieven

Hoeveel is het? De erelonen zijn conform de geldende RIZIV normen. Erkende feestdagen: Nieuwjaarsdag Tweede paasdag 1 mei Hemelvaartsdag Tweede Pinksterdag 21 juli 15 augustus 1 november 11 nove...

‣‣‣ Lees meer...